توسعه شیرپوینت

تا قبل از ارائه Framework شیرپوینت (SPFx) و APIهای CSOM، JSOM و REST بر روی آن، روش متداول توسعه راه‌کارها و برنامه‌نویسی بر روی شیرپوینت SSOM (Server-Side Object Model) بود. که سمت سرور شیرپوینت و با استفاده از C#.NET صورت می‌گیرد. امروزه با توجه به استقبال و پیشرفت توسعه Front-End و Frameworkهایی که عموما بر […]