راهبری و مدیریت شیرپوینت

شیرپوینت نیز مانند تمامی نرم‌افزارهای سمت سرور نیاز به پیکربندی، نگهداری و پشتیبانی مداوم دارد. حتی گاهی نیاز می‌شود سرویس‌های ویندوز سرور و یا SQL سرور نیز متناسب با نیازهای شیرپوینت سازمان سفارشی‌سازی گردد. در این خصوص شیرپوینت یک پنل راهبری (ادمین) با نام Central Administration در اختیار ادمین سرور قرار می‌دهد که در واقع […]