آموزش ITIL مدیریت درخواست

آموزش ITIL مدیریت درخواست

آموزش ITIL مدیریت درخواست مدیریت درخواست یا Request Management به مجموعه فرایندهایی گفته می‌شود که برای مدیریت درخواست‌های مختلف در یک سازمان استفاده می‌شود. این درخواست‌ها می‌توانند شامل مشتریان، داخلی سازمان، پشتیبانی و سایر درخواست‌هایی باشند که در طول فعالیت‌های یک سازمان ایجاد می‌شوند. هدف اصلی مدیریت درخواست، بهبود کیفیت و سرعت پاسخ به درخواست‌ها […]

آموزش ITIL مدیریت دارایی و پیکربندی خدمات

آموزش ITIL مدیریت دارایی و پیکربندی خدمات دو مفهوم اساسی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) هستند که به طور جداگانه و یا در کنار یکدیگر برای بهبود عملکرد و کسب بهره‌وری بیشتر در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدیریت دارایی یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت دارایی‌های سازمان است. دارایی‌های سازمان شامل تمامی منابعی هستند […]

آموزش سرویس کاتالوگ ITSM

آموزش سرویس کاتالوگ ITSM

آموزش سرویس کاتالوگ ITSM سرویس کاتالوگ یکی از مفاهیم اولیه ITIL است که می‌توان آن را یک پایگاه داده یا سندی در نظر گرفت که در برگیرنده تمام خدماتی است که یک مجموعه فناوری به مشتریان خود عرضه می‌کند. هدف از مدیریت کاتالوگ ارائه یک منبع واحد از اطلاعات ثابت در مورد همه خدمات مورد […]