گلرنگ سیستم از زهرا عاشوری تقدیر کرد

به مناسبت کسب مقام سوم مسابقات دومیدانی کارگران کشور گلرنگ سیستم از زهرا عاشوری تقدیر کرد گلرنگ سیستم از زهرا عاشوری توتکابنی، نماینده خود در تیم دوی امدادی گروه صنعتی گلرنگ که در مسابقات کشوری کارگران مقام سوم را کسب کردند تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی گلرنگ سیستم، تیم چهار نفره گروه صنعتی گلرنگ […]