آموزش ITIL مدیریت دارایی و پیکربندی خدمات

آموزش ITIL مدیریت دارایی و پیکربندی خدمات دو مفهوم اساسی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) هستند که به طور جداگانه و یا در کنار یکدیگر برای بهبود عملکرد و کسب بهره‌وری بیشتر در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدیریت دارایی یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت دارایی‌های سازمان است. دارایی‌های سازمان شامل تمامی منابعی هستند […]