آشنایی با محیط Power Apps

در مقاله های قبلی ما با کلیات نرم افزار Power Apps آشنا شدیم و فهمیدیم که از آن در چه مواردی می توانیم استفاده کنیم. در این مقاله قصد داریم اندکی با محیط Power Apps و کاربری آن آشنا شویم، پس با ما همراه باشید. محیط Power Apps مانند سایر محصولات مایکروسافت به صورت Drag […]