دوست داشتم با “بیل کمپل” در پارک ساعی قدم بزنم

دوست داشتم با "بیل کمپل" در پارک ساعی قدم بزنم

دوست داشتم با “بیل کمپل” در پارک ساعی قدم بزنم علیرضا کیان‌پور مدیرعامل: اغلب شرکت‌های با نوآوری‌ بزرگ و مشتریان شاد، روی لبه (Edge) راه می‌روند. مهم‌ترین دغدغۀ مدیران عامل شرکت‌ها این است که بتوانند نیروی خوب جذب کنند و نیرویی را هم که دارند نگه دارند. متاسفانه جدا از مهاجرت متخصصان ما به دیگر […]

سامانه کارمند هوشمند

کارمند هوشمند _ماژول _SSE تکمیل کننده سامانه GNG و تسهیل کننده ارتباط میان همکاران با مدیران و منابع انسانی سازمان است. کارکنان از طریق این سامانه می‌توانند جزئیات اطلاعات و اسناد مربوط به خود را که در منابع انسانی ثبت و ذخیره شده، مشاهده و در صورت لزوم تغییر دهند. سامانه کارمند هوشمند با استفاده […]

راهکار سیستم مدیریت مالی

راهکار مالی GNG این یک راه‌حل قدرتمند برای مدیریت بخش مالی سازمان‌ و یکپارچگی با بخش‌های دیگر آن است. راهکار مالی در سیستم مدیریت GNG با راهکارهای دیگری همچون تولید، فروش، زنجیره تامین، منابع انسانی و… در ارتباط و تعامل است. همۀ اسناد دریافت و پرداخت بدون نیاز به کار دستی با دقت و امنیت […]