فراگیران برتر دوره‌های آموزشی امسال معرفی شدند

مراسم معرفی و تقدیر از 40 فراگیر برتر دوره‌های آموزشی امسال، با حضور علیرضا کیان پور مدیرعامل و منا شریفی معاون معاونت سرمایه‌های‌ انسانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌سیستم، از مجموع 436 نفر فراگیر شرکت کننده در 53 دوره آموزشی سال 1401، 40 نفر به‌عنوان فراگیران برتر توسط واحد آموزش انتخاب شدند. علیرضا […]