راهکار مدیریت زنجیره تامین SCM

راهکار مدیریت زنجیره تأمین SCM (لجستیک) در سیستم یکپارچۀ عملیاتی و مدیریتی (GNG) مدیریت کل فرایند تامین کالا یا خدمات برای به حداکثر رساندن کیفیت، تحویل، تجربه مشتری و سودآوری است. علاوه بر مدیریت فرآیندهای خاص، ماژول‌های مرتبط زنجیره تامین در نرم افزار GNG نقش مهمی در پیوند دادن تمامی منابع شامل مشتریان فروشندگان و […]

راهکار سیستم مدیریت منابع انسانی

راهکار منابع انسانی(HRMS) مجموعه ای از برنامه های کاربردی در سیستم یکپارچۀ GNG است که طیف گسترده ای از عملکردهای حوزۀ منابع انسانی را در یک پلتفرم ارائه می‌کند. این راهکار به شما در مدیریت پایگاه داده، مدیریت زمان و حضور و غیاب، مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت استخدام کمک کند. راهکار منابع انسانی […]