قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک گام به سوی هوشمندسازی نظام مالیاتی

مهرداد خطیبی، عضو هیئت‌مدیره‌ گلرنگ‌سیستم: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک گام به سوی هوشمندسازی نظام مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نقش مهمی در اجرای عدالت مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد و هوشمندسازی نظام مالیاتی دارد. شرکت گلرنگ‌سیستم نخستین شرکتی است که در بخش خصوصی توانسته به‌طور مستقیم به سامانه مالیاتی متصل شود. نقش […]