آموزش سرویس کاتالوگ ITSM

آموزش سرویس کاتالوگ ITSM

آموزش سرویس کاتالوگ ITSM سرویس کاتالوگ یکی از مفاهیم اولیه ITIL است که می‌توان آن را یک پایگاه داده یا سندی در نظر گرفت که در برگیرنده تمام خدماتی است که یک مجموعه فناوری به مشتریان خود عرضه می‌کند. هدف از مدیریت کاتالوگ ارائه یک منبع واحد از اطلاعات ثابت در مورد همه خدمات مورد […]