پروژه سامانه واژه نامه کسب و کار

سامانه واژه نامه کسب و کار (Business Glossary) به منظور یکسان سازی و یکپارچگی کلمات و جملات عامیانه کسب و کار و بیزنس طراحی شده است. از آنجایی که معانی کلمات و اصطلاحات کسب و کار در بخش های مختلف شرکت ها متفاوت می باشد به منظور جلوگیری از دوگانگی تعاریف و ایجاد همبستگی در […]