راهکار سیستم مدیریت منابع انسانی

راهکار منابع انسانی(HRMS) مجموعه ای از برنامه های کاربردی در سیستم یکپارچۀ GNG است که طیف گسترده ای از عملکردهای حوزۀ منابع انسانی را در یک پلتفرم ارائه می‌کند. این راهکار به شما در مدیریت پایگاه داده، مدیریت زمان و حضور و غیاب، مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت استخدام کمک کند. راهکار منابع انسانی […]