زیرساخت و مرکز داده

واحد زیرساخت و مرکز داده، پشتیبان و توسعه‌دهنده زیرساخت فناوری اطلاعات و تأمین‌کننده ارتباطات با درون و بیرون سازمان است. وظیفه طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه و خدمات مرکزداده، نصب، راه‌اندازی و نگهداری تجهیزات فیزیکی داخل دیتاسنتر و ارائه سرویس‌های مجازی که بر روی آنها اجرا و عملیاتی می‌شوند برعهده این واحد است. بهره‌برداری […]