سامانه اتوماسیون نیروی فروش SFA

سیستم تبلیت فروش یک سامانه مکمل است که با اتصال به سیستم های اصلی، امکان دریافت اطلاعات و یکپارچی با داده‌های اصلی را برای سازمان فراهم می‌کند. این سیستم دارای یک پنل متمرکز تحت وب با عنوان سامانه اتوماسیون نیروی فروش و نرم‌افزار مدیریت نیروی فروش به زبان اندروید است.