پیانو، ارگ یا کیبورد مبتنی بر نرم افزار

پیانو، ارگ یا کیبورد مبتنی بر نرم افزار با نشانگر زمان نواختن کلیدها

پیانو، ارگ یا کیبورد مبتنی بر نرم افزار با نشانگر زمان نواختن کلیدها: این طرح سعی بر آن دارد تا با ارزان سازی پیانو، ارگ یا کیبوردهای دیجیتال رایج در بازار و همچنین با ایجاد امکان خود آموزی نوازنده‌گان، بستر ترویج و گسترش هر چه بیشتر  این هنر در جامعه را فراهم آورد. موسیقی یکی از […]