سیستم بهای تمام‌شده +GNG

راهکارهای جامع و یکپارچۀ سازمانی

مشخصات محصول

نام محصول: سیستم بهای تمام‌شده +GNG
دسته: راهکارهای جامع و یکپارچۀ سازمانی در حوزه‌های عملیاتی و مدیریتی (GNG)
مالک: گلرنگ سیستم، +GNG 

معرفی کوتاه

سیستم بهای تمام‌شده، یک سیستم فرا بخشی است که به‌صورت یکپارچه با دستگاه‌های تولید، انبار، تدارکات، فروش و حسابداری مالی در ارتباط است. کنترل و شناسایی هزینه‌های تولید برای رسیدن به بهای تمام‌شده محصولات، بر عهده این سیستم است. همچنین با شناسایی انحرافات مقادیر بودجه‌‌شده (Plan) و واقعی (Actual)، به تفکیک شرکت را در مسیر دستیابی به اهداف مالی هدایت می‌کند.

دستاوردها
 • تجزیه‌وتحلیل سودآوری: تجزیه‌وتحلیل سودآوری با شناسایی حاشیه سود به تفکیک محصولات، امکان برنامه‌ریزی برای اقدامات لازم جهت افزایش سود‌آوری را فراهم می‌کند
 • تصمیم‌گیری: حسابداری بهای تمام‌شده اطلاعات دقیق و قابل‌اعتمادی را ارائه می‌دهد که مدیریت می‌تواند از آن برای تصمیم‌گیری شامل تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها و بررسی منافع جایگزین‌های مختلف و انتخاب بهترین جایگزین است
 • ارزیابی عملکرد: حسابداری هزینه به ارزیابی عملکرد بخش‌ها، فرآیندها و محصولات مختلف کمک می‌کند
قابلیت‌ ها
 • هزینه‌یابی مواد اولیه بر اساس بالاترین، میانگین قیمت خرید، شناسایی ویژه و…
 • هزینه‌یابی استاندارد و واقعی محصولات
 • کنترل و شناسایی انحرافات
 • شناسایی و جذب سربار از طریق تسهیم هزینه‌ها به‌صورت یک‌ و دوطرفه
امکانات
 • تعریف سناریوهای مختلف جهت قیمت‌گذاری استاندارد
 • تعریف و اعمال نرخ دستمزد استاندارد و واقعی بر اساس ساعت کارکرد
 • تعریف عوامل هزینه و تخصیص مراکز هزینه به‌صورت خودکار و تعریف مقادیر ثابت و متغیر
 • دریافت و انتقال حساب‌های هزینه‌ای و تفکیک مراکز هزینه شامل خدماتی، پشتیبانی تشکیلاتی، تولیدی و تعریف و یا کپی قوانین تسهیم بر اساس عوامل تعریف‌شده و محاسبه سهم دریافتی
 • مشاهده مراکز هزینه‌ای که قوانین تسهیم برایشان تعریف ‌نشده است
 • صحت‌سنجی داده‌هایی که از سیستم‌های تولید و انبار فراخوانی می‌شوند
 • محاسبه قیمت تمام‌شده بر اساس هزینه‌یابی مرحله‌ای، محصولات‌ نهایی مشترک، فرعی و کارمزدی
 • محاسبه و مشاهده سریع مقدار، فی و مبلغ کل مواد و دستمزد جذب‌شده به تفکیک عملیات کاری
 • فراخوانی مقادیر تولیدشده محصول، نیمه ساخته، ضایعات عادی و غیرعادی از سیستم تولید
 • ارسال قیمت محصولات نهایی و نیمه‌سوخته برای ریالی کردن کاردکس به‌صورت خودکار