فرایندکاوی فراکاو

FARAKAV Process Mining

مشخصات محصول

نام محصول: فرایندکاوی فرا کاو
دسته: نرم‌افزار مدیریت فرایند
روش دسترسی: اپلیکیشن تحت وب

معرفی کوتاه

فرایندکاوی یک روش کارآمد برای کشف، پایش و بهبود فرایندهای اجرایی سازمان است. امروزه از طریق فرایندکاوی با تولید دانش کمک می‌شود، سوابق رویدادها به‌صورت خودکار بررسی و تحلیل ‌شوند. هدف از استفاده فرایندکاوی بهبود فرایندهای سازمان است. گلرنگ سیستم با به‌کارگیری این فناوری این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا بتوانند مشکلات فرایندی خود را شناسایی و آنها را برطرف کنند. بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری محصول استفاده از فرایندکاوی است

مزیت‌های کلیدی
 • پوشش همۀ داده‌های سازمان با حضور متخصصان کسب‌وکار
 • هماهنگ‌سازی نرم‌افزار مبتنی بر قوانین کار و تجارت کشور
 • استانداردسازی نرم‌افزار، معادل نمونه‌های خارجی و سفارشی‌سازی
 • بر اساس شاخص‌های فرایندکاوی
 • آموزش از طریق کاتالوگ، آموزش در محل، کارگاه، کارشناس و راهنمای کاربری
 • استانداردشده بر اساس قوانین ایران و گروه صنعتی گلرنگ
 • طراحی پویا با در نظر گرفتن تجربه کاربری، راحتی و زیبایی
 • تنظیم Business Rule روی فرم‌ها
 • استقرار سریع
 • امنیت بالا در تبادل‌ داده پلتفرمی و رمزنگاری اطلاعات
حوزه‌های عملکردی
 • کشف، پایش و بهبود فرایندهای واقعی سازمان به شکل واقعی نه فرایندهای فرضی
 • استخراج دانش از سوابق رویدادها به شیوۀ سیستم‌های اطلاعاتی روز
 • تسهیل در نظارت و تحلیل فرایندهای سازمان
 • شناسایی الگوهای پنهان فرایندها
 • توجه به جامعه سوابق رویدادهای واقعی
 • تمرکز بر عملکرد و مؤثر بر صرفه اقتصادی
 • اثربخشی فرایندهای زیربنایی
 • پیشنهاد بهبود فرایند
حوزه‌های عملکردی

مدیریت داده

قابلیت‌ها
 • پیکربندی اتصال به منابع داده کسب‌وکاری و قابلیت اتصال به منابع داده‌ای مستقل
 • پیکربندی دیتا مدل

پنل مدیریتی

قابلیت‌ها
 • اختصاص دیتا مدل و دیتای مستقل
 • طبقه‌بندی فضای کاری برحسب محیط، پروژه، تحلیل
 • اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و اکتشاف فرایند
 • انطباق ومرور واریانت
 • اکتشاف فرایند و تحلیل عملکرد
 • سفارشی‌سازی محیط کاربری
 • ترسیم فرایند بر اساس استانداردBPMN
 • انحراف از فرایند و قابلیت جستجوی یکپارچه
 • قابلیت اتصال به منابع داده سازمان و ماژول‌های مختلف
 • قابلیت اشتراکی و ابری

دسترسی

قابلیت‌ها
 • تعریف و گروه‌بندی کاربران
 • اعمال دسترسی به محیط، پروژه و تحلیل
 • اعمال دسترسی روی نوع خاصی از ویژگی‌ها
 • اعمال دسترسی ساخت و اتصال به دیتا مدل